ВУЗ ШАГ

Анотація

 

 

Анотація

досвіду роботи керівника гуртка закладу

Пуцка Володимира Олександровича

 

         Закон України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» передбачає всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору...

          Саме такі цілі має перед собою комунальний позашкільний навчальний заклад «Клуб «Юний авіатор» Криворізької міської ради, основним завданням якого є соціально-професійна орієнтація, усвідомлений вибір життєвих стратегій, реалізація прав і можливостей шляхом самовиховання, самовизначення,  мотивації майбутнього соціального і професійного розвитку.

         Відомо, що соціальне становлення відбувається під стихійним або цілеспрямованим впливом величезної кількості відповідних суспільних структур, виховна роль яких по-різному виявляється на вікових стадіях цього процесу. Важливим виховним фактором є найближче соціальне оточення,  в якому проходить життя і діяльність вихованця, тобто середовище у вузькому розумінні цього слова – сім’я, дитячий колектив, товариші, дорослі люди, з якими безпосередньо спілкуються діти. Тому наш клуб працює не тільки в напрямку професійної орієнтації, але і в широкому виховному сенсі.

    Велика увага приділяється моральному, культурному, фізичному та військово-патріотичному вихованню дітей закладу. Протягом навчального року  проводяться  культурно-масові заходи, зустрічі з ветеранами Другої світової війні, з ветеранами АТО, воїнами-інтернаціоналістами, участь вихованців в районних та міських мітингах, екскурсії  на аеродром Довгинцево та до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету де діти  дізнаються  багато нового  про повітряну авіацію та професії,  пов'язані з нею.

Таким чином вони набувають багатий досвід спілкування, активізуються механізми соціалізації та адаптації, формується позитивний образ-Я.  Це стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності  учнів.

          З 1995 року я працюю в профільному позашкільному навчальному закладі «Клуб «Юний авіатор» Криворізької міської ради і намагаюсь максимально ефективно передавати свої знання дітям. Наш заклад унікальний за своєю специфікою. Він єдиний позашкільний навчальний заклад в Україні, який займається професійною орієнтацією вихованців з авіаційного та парашутного профілю.

Матеріально - технічна база закладу дозволяє проводити класно-групові заняття цілеспрямовано та цікаво. Класи теоретичної підготовки, тренажери літака Як-18т, спортивні зали та майданчики дозволяють учням закладу в повній мірі підготуватися до здійснення їх мрій – опанування технікою пілотування літаком та стрибками з парашутом.

 Я маю багатий професійний досвід, тому що  закінчив Ворошиловградське  вище військове училище, служив штурманом у військово – транспортній авіації, приймав участь в бойових діях в Афганістані, знаю тонкощі льотної роботи в будь - яких умовах. На посаді  штурмана -  інструктора я  за 15 років служби підготував до бойових дій багато льотчиків та штурманів.

Зрозуміло, що робота в клубі  відрізняється від роботи в військовій частині, бо ми маємо справу з дітьми без спеціальних знань з авіаційного профілю. Тому моє завдання – пробудити інтерес до авіації.

 В перший рік викладання в клубі  я зрозумів, що традиційна схема подання  матеріалу не працює – діти не витримують академічності, відволікаються.   Виникла необхідність внести нові форми проведення занять. Крім того  наш клуб  працює над проблемою  «Соціалізація особистості шляхом формування громадянської свідомості» в рамках обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Враховуючи науково-методичну проблему закладу, я обрав проблему «Соціалізація особистості шляхом формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії».  Постало питання створенням оптимальних   умов   для   її вирішення. Маю на увазі саме створення умов, бо саме в освітньому процесі відбувається розвиток усіх складових самовдосконалення особистості, у першу чергу потреби у самоствердженні та  самореалізації, що є невід’ємною частиною соціального становлення сучасної людини. 

       Провідною ідеєю  роботи є соціалізація особистості та мотивація вихованців до  вибору майбутньої професії під час проведення занять в гуртку юних авіаторів, а моя функція - допомога вихованцям в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.

               Мета - дати можливість дітям пізнати особливості майбутньої професії, оцінити свою професійну придатність до неї, допомогти визначити і розвинути в собі ті якості, які необхідні для оволодіння авіаційною справою.

         Процес формування особистості у закладі позашкільної освіти будується на найповнішому задоволенні дитячих запитів та інтересів у виборі майбутньої професії. Під час гурткових занять в спілкуванні з вихованцями у мене, як у керівника гуртка, не має місця формалізму,  наші взаємини є демократичними і збудовані на принципах добровільності, мінімуму регламентованості та взаємній симпатії і довірі.

         Я, як керівник гуртка, працюю в умовах неформального спілкування з дітьми з позиції неофіційного лідера. Маючи 23-и річний досвід роботи  педагога,  я є учасником спільної творчої діяльності, і не відділяю себе від вихованців, залишаючись при цьому їх керівником.  Я будую свої стосунки з дітьми на основі діалогу, а  він впливає не тільки на навчання вихованців, а й на їх групове спілкування  між собою, при цьому дитина не лише набуває знання, формує власний світогляд,  але і отримує навички самоконтролю, взаємодії з колективом, уміння вирішувати складні життєві ситуації.

Для досягнення мети у навчанні я використовую різноманітні форми проведення заняття, а саме:

-  теоретичне навчання в формі лекції і  співбесіди;

- практичне навчання в формі наземного розіграшу польоту, тренажів, показових польотів та цільових польотів по програмі навчання; 

 - залікове заняття в формі змагання, де вихованці виконують політ, змагаючись поміж собою за найвищий бал якості  виконаного польоту.     

У своєму  досвіді я систематизував  теоретичні та практичні наробки,  спрямував роботу на більш глибоке пізнання вихованцями особливостей майбутньої професії, оцінку своєї професійної придатності та визначення тих якостей, які необхідно розвивати в собі для досягнення мети.

Я написав методичні розробки на найбільш важливі теми, які дозволяють доповнювати матеріал прикладами із життя, авіаційними пригодами, авіаційними жартами,  які підкреслюють важливість того чи іншого моменту в авіаційній діяльності. Результатом є розуміння дітьми, що в авіації немає дрібниць, все важливо, все потрібно. І я відчуваю, що вони переймаються  гордістю за людей,  які обрали професії авіаційного профілю.

Я вважаю, що система роботи, яка наведена в моєму досвіді, якнайкраще сприяє створенню умов у профільному закладі позашкільної освіти, а саме в гуртку юних авіаторів,  для формування  у вихованців позитивної мотивації вивчення і вибору майбутньої професії та військово-патріотичному вихованні.

Протягом останніх п’яти років  я приймав участь   у районних,   міських,  обласних та Всеукраїнських   змаганнях, конкурсах:

- ІІІ місце в обласному конкурсі «Мирний космос» в рамках відбіркового колоквіуму школярів «Космос. Людина. Духовність», (2014р.);

          - перемога в обласній виставці-презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини–2015»;

- ІІ місце Всеукраїнському фестивалі педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: з  Україною в серці!» (2016р.).

Протягом 30-річного існування клубу найкращі вихованці приймають участь у святкуванні знаменних дат. Найпочеснішим для вихованців є можливість під час святкування  Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройти в почесній колоні разом з ветеранами.

Доцільність цих форм і методів навчання та виховання учнів в клубі  підтверджена  досягненнями дітей  на різноманітних змаганнях. Шість років поспіль дівчата і хлопці стають переможцями серед клубів авіаційного напрямку у  Відкритих  обласних змаганнях за програмою «Юний авіатор України».

За 30 років існування клубу випущено близько 1500 вихованців, які стали  кадровими військовими, в більшості льотчиками військово-повітряних сил України; більше 325 хлопців і дівчат закінчили навчальні заклади різних рівнів авіаційного профілю.  Гордістю клуба  є Мадонич Андрій  (закінчив  гурток юних авіаторів),  який став срібним призером 52-го чемпіонату України з авіаційного спорту по пілотажу.